โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร
    วันนี้ (9 ก.พ. 59) อาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำทีมงานคณาจารย์ออกบูธแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งาน Open...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา