โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานของดีเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานของดีเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานของดีเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง
    วันนี้ (12 ก.พ. 59) มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.ทองล้วน มาซา รอง ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย ครั้งที่ 3 ณ เทศบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา