โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมวิชาการ “เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ” เสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดอบรมวิชาการ “เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ” เสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา จัดอบรมวิชาการ “เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ” เสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ.
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาการ “...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา