โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหาร ค้ำชูพระศาสนา1มีค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหาร ค้ำชูพระศาสนา1มีค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหาร ค้ำชูพระศาสนา
          1 มีนาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหารและซุ้มโขงพระเจ้า 12 พระองค์ ณ วันต้นมื่น อำเภอเมือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา