โลโก้เว็บไซต์ โครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 06.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี (ประธานในพิธี) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา