โลโก้เว็บไซต์ วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า
         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. อาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ-วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา