โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา31 2 กพ61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา31 2 กพ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
          อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา