โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
    วันนี้ (23 มีนาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประจำปีก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา