โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 2561 นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ สวัสดีปีใหม่สถานีตำรวจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 2561 นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ สวัสดีปีใหม่สถานีตำรวจฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง 2561 นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ สวัสดีปีใหม่สถานีตำรวจฯ
วานนี้...วันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นตัวแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา