โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 13  พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด18มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด18มค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด
          18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา