โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา18มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา18มค61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา