โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินภายใน จากสนง.ตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินภายใน จากสนง.ตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินภายใน จากสนง.ตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา