โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา