โลโก้เว็บไซต์ พ่อเมืองลำปาง เยี่มชมงาน “วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61” พร้อมกล่าวชมว่าจัดงานดี มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พ่อเมืองลำปาง เยี่มชมงาน “วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61” พร้อมกล่าวชมว่าจัดงานดี มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพ่อเมืองลำปาง เยี่ยมชมงาน “วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61” พร้อมกล่าวชมว่าจัดงานดี มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย
         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเยี่ยมชมงาน “วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’61” ณ บริเวณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา