โลโก้เว็บไซต์ งาน “วันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์” คึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งาน “วันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์” คึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนางาน “วันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์” คึกคัก ผู้ปกครองนำบุตรหลานเที่ยวชมงานอย่างมีความสุข
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา