โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจตูน บอดี้สแลม และทีมงาน  ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ20ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจตูน บอดี้สแลม และทีมงาน ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ20ธค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจตูน บอดี้สแลม และทีมงาน ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
          เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา