โลโก้เว็บไซต์ ปิดฉากอย่างงดงาม หิรัญญิการ์เกมส์ ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า  29 เหรียญรางวัลกลับบ้าน11ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปิดฉากอย่างงดงาม หิรัญญิการ์เกมส์ ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 29 เหรียญรางวัลกลับบ้าน11ธค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปิดฉากอย่างงดงาม หิรัญญิการ์เกมส์ ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 29 เหรียญรางวัลกลับบ้าน
           ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้า  29 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 หิรัญญิการ์เกมส์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา