โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 6ธค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 6ธค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34
       6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา