โลโก้เว็บไซต์ งาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” คณะบริหารธุรกิจฯ สำเร็จ ยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” คณะบริหารธุรกิจฯ สำเร็จ ยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนางาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” คณะบริหารธุรกิจฯ สำเร็จ ยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม
        วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน “วิชาการสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาว BALA 2560 และโครงการ BALA Aerobic Contest” ขึ้น โดยภาคเช้า ภายใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา