โลโก้เว็บไซต์ งานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
    ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย  ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา