โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการตลาดราชมงคล จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’
    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ณ อาคา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา