โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้าเนเปียปาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา