โลโก้เว็บไซต์ ก้าวสู่ ๔๕ ปี  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ก้าวสู่ ๔๕ ปี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาก้าวสู่ ๔๕ ปี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”
บทความโดย... เกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา