โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมจีบข้าวโพด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมจีบข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ บริษัทโอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน
                 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท โอวีอินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อำเภอไชยปราการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา