โลโก้เว็บไซต์ อก วิจัย 3ตค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อก วิจัย 3ตค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ อ.ก. วิจัยครั้งที่ 2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรของนักศึกษา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
          3 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา