โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
        วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.49 น. ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา