โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง19กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง19กค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง
          19 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา