โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาแสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง
แสดงความยินดีกับผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง            วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ผศ.ทองล้วน มาซา รอง ผอ.กองการศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา