โลโก้เว็บไซต์ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง บูรณการ การเรียนการสอน ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ให้แก่นศ.
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา