โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมกล้วยหอม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมกล้วยหอม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาไอศกรีมกล้วยหอมสร้างอาชีพเสริม
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา