โลโก้เว็บไซต์ บ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาบ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน โดยเป็นการรับน้องตามสาขาวิชา  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา