โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกสัมภาษณ์สดสถานีวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกสัมภาษณ์สดสถานีวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกสัมภาษณ์สดสถานีวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
           ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา และค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา