โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์นี้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์นี้
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา