โลโก้เว็บไซต์ รางวัลเหรียญทองเซปักตะกร้อมทีมหญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รางวัลเหรียญทองเซปักตะกร้อมทีมหญิง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนานักกีฬาเซปักตะกร้อ มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองทีมเดี่ยว และเหรียญเงินทีมชุด ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนีรนุช  แพะคำ นักศึกษาหลักสูตร ปวส. การตลาด นักกีฬาเซปักตะกร้อหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา