โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก  ณ  อนุเสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ประเทือง ฝั้นแก้ว ประธานหลักสูตรเกษตรและชีวภาพ ตัวแทนท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา