โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว.
             เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฝ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา