โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นสถานจัดประกวดแข่งขันการประชันเสียงนกกรงหัวจุกระดับภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นสถานจัดประกวดแข่งขันการประชันเสียงนกกรงหัวจุกระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นสถานจัดประกวดแข่งขันการประชันเสียงนกกรงหัวจุกระดับภาค
        เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)ได้รับเกียรติเป็นสถานจัดประกวดแข่งขันการประชันเสียงนกกรงหัวจุก ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ลำปาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา