โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ผสมนำผึ้ง
               โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา