โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม MOU กับสโมสรโรตารี่ลำปาง กับโครงการ Shredder Project ประกอบเครื่องบดย่อย พัฒนาคุณภาพและเศรษฐกิจภาพรวมของชุมชนชาวเกษตรกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม MOU กับสโมสรโรตารี่ลำปาง กับโครงการ Shredder Project ประกอบเครื่องบดย่อย พัฒนาคุณภาพและเศรษฐกิจภาพรวมของชุมชนชาวเกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา