โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง กว่า ๒ พันชีวิต พร้อมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจังหวัด “แปรภาพต้นไม้ของพ่อ” ให้สมกับ “ราชมงคล มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลยิ่งของพระราชา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง กว่า ๒ พันชีวิต พร้อมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจังหวัด “แปรภาพต้นไม้ของพ่อ” ให้สมกับ “ราชมงคล มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลยิ่งของพระราชา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.มทร.ล้านนา ลำปาง กว่า ๒ พันชีวิต พร้อมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจังหวัด “แปรภาพต้นไม้ของพ่อ” ให้สมกับ “ราชมงคล มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลยิ่งของพระราชา”
นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง กว่า ๒ พันชีวิต พร้อมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจังหวัด “แปรภาพต้นไม้ของพ่อ” ให้สมกับ “ราชมงคล มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลยิ่งของพระราชา”          เมื่อวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา