โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
             เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย กล่าวถวายความอาลัย น้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา