โลโก้เว็บไซต์ ขนมลืมกลืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขนมลืมกลืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมลืมกลืน
               โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา