โลโก้เว็บไซต์ สโมสรประชุมตัดงบ1กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรประชุมตัดงบ1กย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมจัดสรรงบประมาณ สโมสรนักศึกษา2559
         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดสรรงบประมาณ สโมสรนักศึกษา2559 ณ หอประชุม1  อาคารอำนวยการ โดยมีอาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา