โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับเทศบาลนครลำปาง28มีค66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับเทศบาลนครลำปาง28มีค66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับเทศบาลนครลำปาง
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธัญพร เวศอุไร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้รับเชิญจากเทศบาลนครลำปางให้เข้าร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา