โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”
มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา