โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ iSAI-NLP-AIoT 2022 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการ iSAI-NLP-AIoT 2022

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP-AIoT 2022 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการ
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ และหน่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา