โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 10 พย65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 10 พย65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง
        10 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) จัดโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา