โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2563-2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564  โดยกำหนดซ้อมย่อย ณ เขตพื้นที่ที่สำเร็จการศึกษา และการเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตแบบ One stop service ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 113 หรือช่องทางออนไลน์
เฟซบุ๊ค งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
    1.กำหนดการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
    2.หนังสือขออนุญาตฝึกซ้อมและเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร (ยื่นแก่นายจ้าง)
    3.หนังสือแจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแนวปฏิบัติของบัณฑิต
    4.ลำดับที่นั่งบัณฑิตซ้อมย่อยลำปาง
    5.ประกาศการแต่งกายบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี2563-2564
    6.แผนผังที่นั่งบัณฑิตซ้อมย่อยลำปาง
    7.คู่มือ/สูจิบัตร/วารสารบัณฑิต 2563-2564 (ออนไลน์)
    8.แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติของบัณฑิต มทร.ล้านนา่ ก่อนเข้าหอประชุม
    9.จุดบริการรถรับ-ส่งบัณฑิตจาก มทร.ล้านนา ไปยังหอประชุม มช.
    10.กำหนดการตรวจ ATK บัณฑิต 63-64


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา