โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับ กกต.จังหวัดในโอกาสหารือและสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับ กกต.จังหวัดในโอกาสหารือและสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          30 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปางพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางสาวปภาวรินท์   บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมต้อนรับนายทองเนตร  ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าพบและหารือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  ณ ห้องรับรองชั้น 2  อาคารอำนวยการ
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา