โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้านี้ ( 2 มิถุนายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบสระน้ำ ข้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ 2565  สำหรับต้นไม้ที่ทำการปลูกประกอบด้วยต้นทองอุไรและเหลืองเชียงราย  โดยขอรับต้นกล้าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง (อ.งาว) 
          ทั้งนี้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : งานประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา ลำปาง / บรรพต  ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา